Kwalifikacje

Świadectwo Kwalifikacyjne

Oferta

Świadczymy usługi w zakresie:

 • prowadzenie PKPiR oraz ewidencji ryczałtu

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych

 • rozliczenia i deklaracje ZUS

 • prowadzenie ewidencji VAT

 • sporządzenie deklaracji podatkowych

 • sporządzanie zeznań rocznych dla podmiotów gospodarczych i osób fizycznych

 • rozliczenia i sprawozdania PFRON,
 • sprawozdania GUS

 • redagowanie pism urzędowych

 • przekazywanie deklaracji i zeznań do odpowiednich urzędów

 • reprezentowanie Klienta przed organami administracji,
 • pomoc w zakładaniu firmy,

oraz kompleksową  obsługę kadrowo-płacową :

 • przygotowywanie listy płac,
 • sporządzanie kartotek pracowniczych,
 • rozliczanie podatku dochodowego od pracowników,
 • sporządzanie dokumentów ZUS, zasiłki chorobowe,
 • prowadzenie akt osobowych pracownika,
 • przygotowywanie i przekazywanie do GUS sprawozdań dotyczących zatrudnienia.

Zapewniamy dojazd do Klienta i odbiór dokumentów w jego siedzibie.